Understanding Society

Opzet programma

Het schooljaar is ingedeeld in vier blokken die elk negen weken duren. Tijdens het blok verzorgt een docent van de Universiteit van Tilburg elke dinsdag van 14.45 – 17.30, op de Universiteit van Tilburg, de lessen. Elk blok wordt afgesloten met een toets. Het cijfer van wiskunde D is een gewogen gemiddelde (afhankelijk van het pta van de school) van deze eindcijfers. Omdat wiskunde D een keuzevak is, is er geen centraal eindexamen.

Onderdelen

Iedere leerling volgt een aantal verplichte onderdelen:

Daarnaast kun je, als je wiskunde D op de Universiteit van Tilburg volgt, kiezen uit een viertal keuzemodules:

Uit deze vier keuzemodules moet je er twee kiezen: één in 5 VWO en één in 6 VWO.

Tenslotte is er ook nog het onderdeel wiskunde in de wetenschap. In dit stuk moet je een opdracht maken waarin verschillende wiskundige onderwerpen gezamenlijk worden gebruikt om een probleem uit de praktijk op te lossen.

Literatuur